Wednesday, April 8, 2009

Nilai - Nilai Pendidikan Moral

1. Baik Hati
 • Belas kasihan
 • Bertimbang rasa
 • Murah hati
 • Saling faham-memahami
 • Saling bermaafan
2. Berdikari
 • Berupaya bertindak sendiri
 • Yakin pada diri sendiri
3. Hemah Tinggi
 • Kesopanan
 • Mengakui kesalahan diri
 • Ramah mesra
4. Hormat
 • Hormat dan taat kepada ibu bapaatau penjaga
 • Hormat kepada ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jirantetangga dan pemimpin
 • Hormat kepada institusi perajaan dan negara
 • Hormat kepada kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia
 • Patuh kepada undang-uadang
 • Patuh kepada ketepatan masa
5. Kasih Sayang
 • Sayang diri sendiri dan orang lain
 • Sayang alam sekeliling
 • Cintakan negara
6. Keadilan
 • Adil
 • Saksama
7. Kebebasan
 • Kebebasan di sisi undang-undang
8. Keberanian
 • Berani mencuba
 • Berani kerana benar
9. Kebersihan Fizikal Dan Mental
 • Kebersihan diri
 • Kebersihan persekitaran
 • Kebersihan mental
10. Kejujuran
 • Amanah
 • Bercakap benar
 • Ikhlas
11. Kerajinan
 • Daya usaha
 • Dedikasi
12. Kerjasama
 • Gotong royong
 • Toleransi
 • Perpaduan
13. Kesederhanaan
 • Pertuturan dan perlakuan yangsederhana
 • Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain
14. Kesyukuran
 • Berterima kasih
15. Rasional
 • Membuat pertimbangan
16. Semangat Bermasyarakat
 • Bermuafakat
 • Kejiranan
 • Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat

1 comment:

 1. Takde ke CONTOH2 SOALAN PEND. MORAL bagi PEPERIKSAAN PENGGAL UNTUK MENENGAH RENDAH?

  ReplyDelete